Select Page

SPERMFREEZE, FERTIPRO – ბელგია

663.58790.00

ნიადაგი ადამიანის სპერმის უჯრედების გასაყინად

SpermFreeze™ არის ადამიანის სპერმის უჯრედების გასაყინად განკუთვნილი single-step ნიადაგი. ნიადაგი სუფთაა (არ შეიცავს რძეს, კვერცხის გულს. . . ) და შეიძლება მისი გამოყენება პირდაპირ ბოთლიდან.

გასუფთავება
არტიკული: 18 კატეგორია:

SpermFreeze არის ადამიანის სპერმის უჯრედების გასაყინად განკუთვნილი single-step ნიადაგი. ნიადაგი სუფთაა (არ შეიცავს რძეს, კვერცხის გულს. . . ) და შეიძლება მისი გამოყენება პირდაპირ ბოთლიდან.

სპერმის გასაყინად საჭიროა ნიადაგის 0.7მლ  სპერმის თითოეულ მლ-ზე. კომპანია ასევე აწარმოებს უფრო კონცენტრირებულ ნიადაგს, რომელიც სპერმის თითოეული 3 მლ-ის 1 მლ ნიადაგით გაყინვის საშუალებას იძლევა.

შემადგენლობა :  HEPES ბუფერი, მარილები, გლიცინი, დექსტოზის მონოჰიდრატი, ლაქტატი, გლიცეროლი და ადამიანის სისხლის შრატის ალბუმინი (3.95 გ/ლ), ეს უკანასკნელი გაყინვის პროცედურებისას იცავს სპერმის უჯრედებს დაზიანებისაგან.

SpermFreeze აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს :

pH 7.2-7.9 (7.2-7.6 at release)
Sterility Sterile
Endotoxine < 0.25 EU/mL
Sperm Survival test ≥ 80% motility recovery after 4 hours exposure
Shelflife 18 months from date of produce
Albumin FDA (USA) and EMEA (Europe) compliant

Regulatory

Europe: CE-marked - USA: US FDA Cleared
Canada: Health Canada License - Brazil: registered

დამატებითი ინფორმაცია პროდუქციის შემადგენელი კომპონენტების შესახებ:

კომპონენტი სარგებელი
HEPES (20 mM) HEPES ახდენს pH-ის სტაბილიზებას აირების არსებობის პირობებში (Clark and Swain 2014), შესაბამისად, CO2 ინკუბატორის გამოყენება საჭირო აღარ არის..
გლიცეროლი კრიოპროტექტანტები ახდენენ ნივთიერების გაყინვის ტემპერატურის დაქვეითებას, ნიმუშების თხევად ფაზაში მარილებისა და თხევადი ნივთიერებების დონის შემცირებითა  და სპერმატოზოიდებში ყინულის წარმოქმნის ალბათობის დაქვეითების გზით. საყურადღებოა ისიც, რომ კრიოპროტექტანტები უნდა ხასიათდებოდნენ უჯრედებისადმი არატოქსიურობით.
გლიცეროლი წარმოადგენს ადვილად შეღწევად კრიოპროტექტანტს და ფართოდ გამოიყენება ადამიანის სპერმის კრიოკონსერვაციისათვის. გლიცეროლი მოქმედებს უჯრედის მემბრანის სტრუქტურებზე, ლიპიდების ორმაგი შრის გამტარიანობასა და სტაბილიზაციაზე. (Di Santo, et al. 2012).
მაკრომოლეკულები (4 გ/ლ HSA და საქაროზა (20 mM)) კრიოპროტექტორული ხსნარები იწარმოება მაკრომოლეკულების, როგორებიცაა - საქაროზა და ადამიანის სისხლის შრატის ალბუმინის (HSA) დანამატებით. მრავალმა კვლევამ აჩვენა, რომ აღნიშნული მოლეკულები ხელს უწყობენ ფიზიკური ზიანის შემცირებასა და განაპირობებენ უჯრედშიგა სითხეში ოსმოსური წნევის შენარჩუნებას. (Shaw, et al. 2000).
გარდა კრიოპროტექტორული მოქმედებისა, ადამიანის სისხლის შრატის ალბუმინი აადვილებს გამეტებსა და ემბრიონებზე ზემოქმედებას, პეტრის თასსა და პიპეტების ზედაპირზე ადსორბციის პრევენციის გზით.
ასევე, ნიადაგის გაზრდილი სიბლანტე, რომელიც მიიღწევა HSA-ის დამატებით, აადვილებს ემბრიონებზე მანიპულაციების ჩატარებას. (Trounson and Gardner 2000).

შენახვის პირობები :

  • შეინახეთ 2-8°C ტემპერატურაზე;
  • არ შეიძლება გამოყენების წინ პროდუქტის გაყინვა;
  • შეინახეთ მზის სხივებისაგან დაცულ ადგილას;
  • ნიადაგები ვარგისია გახსნიდან 7 დღის მანძილზე;
  • დაუშვებელია პროდუქტის გამოყენება ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

მწარმოებელი : FERTIPRO;  Belgium