Select Page

GAIN MEDIUM, FERTIPRO – ბელგია

159.20

შემადგენლობა : ნიადაგი შეიცავს 0.35% ადამიანის სისხლის შრატის ალბუმინს (EMA, Ph Eur, USP, FDA approved), 10 მგ/ლ გენტამიცინს სულფატსა და დაბალი კონცენტრაციის ფენოლის წითელს (pH indicator).

გასუფთავება
არტიკული: 5 კატეგორია:

GAIN ნიადაგი შეიცავს ბიკარბონატულ ბუფერს, რათა უზრუნველყოს ინ ვიტრო განაყოფიერების საუკეთესო პირობები ადამიანის გამეტებისა და ემბრიონებისათვის. GAIN ნიადაგი გამოიყენება სპერმის მოსამზადებლად, ოოციტების ინკუბაციისა და განაყოფიერებისთვის.  ეს არის single-step ნიადაგი,  შექმნილი ემბრიონების უწყვეტი კულტურებისათვის, პირველი დღიდან ბლასტოცისტის ეტაპამდე. ნიადაგის გამოყენება ასევე შესაძლებელია ემბრიონების გადატანისათვის. ოოციტებისა და ემბრიონების კულტურები წარმოდგენილია CO2 ინკუბატორში.

შემადგენლობა : ნიადაგი შეიცავს 0.35% ადამიანის სისხლის შრატის ალბუმინს (EMA, Ph Eur, USP, FDA approved), 10 მგ/ლ გენტამიცინს სულფატსა და დაბალი კონცენტრაციის ფენოლის წითელს (pH indicator).

GAIN ნიადაგი გადის ხარისხის მკაცრ კონტროლს,  რათა დააკმაყოფილოს შემდეგი მოთხოვნები:

pH 37°C - 5% CO2 7.20-7.45
Osmolality 270-290mOsm/kg
Sterility Sterile
Endotoxine < 0.25 EU/mL
Mouse embryo test ≥ 80% blastocysts after 96h incubation
Shelflife 12 months from date of produce
Albumin FDA (USA) and EMEA (Europe) compliant

Regulatory
Europe: CE-marked - Brazil: registered

დამატებითი ინფორმაცია პროდუქტის შემადგენელი კომპონენტების  შესახებ:

კომპონენტი სარგებელი
არ შეიცავს HEPES- სს (0 mM) GAIN ნიადაგები არ შეიცავენ HEPES-სს, ამიტომაც  CO2 ინკუბატორის გამოყენება აუცილებელია.
გენტამიცინის სულფატი (10 მგ/ლ) GAIN ნიადაგი ასევე ხელმისაწვდომია გენტამიცინის სულფატთან ერთად.
ასეპტიკური პირობების არსებობის შემთხვევაშიც კი, სიმბიონტი ბაქტერიები ადვილად აღწევენ ნიადაგების კულტურებში. რადგანაც, ამგვარი კონტამინაცია გამეტებისა და ემბრიონებისათვის  შესაძლოა დამღუპველი აღმოჩნდეს, ამიტომაც მომხმარებლების დიდი ნაწილი უპირატესობას გენტამიცინის სულფატის შემცველ ნიადაგებს ანიჭებს. (Quinn 2014).
FertiPro N.V-ის მიერ ჩატარებული კვლევებით დადასტურებულია, რომ გენტამიცინის სულფატის მინიმალური მაინჰიბერებელი კონცენტრაცია (MIC) შეადგენს 0,010გ/ლ-ს (კონცენტრაცია, რომლის დროსაც, გენტამიცინის სულფატი ეფექტურად ახდენს ბაქტერიების გამრავლების ინჰიბირებას).
EDTA EDTA-ს აქვს მოქმედების რამდენიმე გზა. (Quinn 2000). EDTA ცნობილია, როგორც მძიმე მეტალების კათიონების ხელატორი; აღნიშნული მძიმე მეტალების არსებობა შესაძლოა ნიადაგების კონტამინაციის კვალს წარმოადგენდეს.
გარდა ამისა, EDTA წარმოადგენს რკინის ხელატორსაც, რაც განაპირობებს რეაქტიული ჟანგბადის ტიპების დონის დაქვეითებას (Nasr-Esfahani et al. 1990). EDTA ახდენს გლიკოლიზის სუპრესიას და ამიტომაც შეასძლოა სასარგებლო აღმოჩნდეს ემბრიონების უჯრედების დაყოფის ეტაპისთვის. (Lane and Gardner 2001).
GAIN ნიადაგები შეიცავენ 3.5 გ/ლ ადამიანის სისხლის შრატის ალბუმინს (HSA), რითაც ახდენენ ნიადაგების მოქმედების ოპტიმიზაციას. HSA წარმოადგენს ART ნიადაგების უმრავლესობაში უნივერსალურად დამატებულ კომპონენტს, რადგანაც იგი მრავალმხრივი სარგებლის მომტანად მიიჩნევა.
ადამიანის სისხლის შრატის ალბუმინი HSA (3.5 გ/ლ)   ალბუმინის როლი ნიადაგებისათვის მრავალფეროვანია, კერძოდ::
-ნიადაგებში  ემბრიონების უჯრედის მემბრანის სტაბილიზაცია (Malda, et al. 2008).
-ლიპიდების პეროქსიდაციის ინჰიბირება, ლიპიდების პეროქსიდაცია შესაძლოა დამაზიანებელი აღმოჩნდეს სპერმისთვის. (Alvarez en Storey 1995).
- ემბრიონებისათვის სასიცოცხლოდ აუცილებელი მოლეკულების წყარო და გადამტანი (Malda, et al. 2008).
- უჯრედების მეტაბოლიზმის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენი პროდუქტების დეტოქსიკაცია. (Blake, et al. 2004)
- გამეტებსა და ემბრიონებზე მანიპულაციების ჩატარების ხელშეწყობა და გაადვილება. (Blake, et al. 2004)

შენახვის პირობები :

  • დასაშვებია პროდუქტის ტრანსპორტირება და მცირე დროის მანძილზე შენახვა მაღალ ტემპერატურაზე (5 დღემდე 37°C-ზე)
  • შეინახეთ 2-8°C ტემპერატურის პირობებში, არ გაყინოთ გამოყენების შემდეგ;
  • შეინახეთ მზისგან დაცულ ადგილას;
  • პროდუქტი ვარგისია გახსნიდან 7 დღის მანძილზე;
  • არ გამოიყენოთ პროდუქტი ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ;
  • შეუძლებელია პროდუქტის ხელახალი გასტერილება

მწარმოებელი : FERTIPRO;  Belgium